Proleasing Motors
Showroom şi Service Autorizat Ford

Politica de Confidentialitate.

La achiziţionarea unui produs sau primirea unui serviciu de la:

 • un reprezentant (dealer) Ford, printre care si de la societatea noastra Proleasing Motors SRL, având sediul social în Şos. Ploieşti-Buzău Nr. 505, D.N. 1B, Loc. Blejoi, Jud. Prahova, C.P. 107070, înregistrată la RC sub nr. J29 / 1603 / 2006 cod unic de înregistrare RO18877620, banca UNICREDIT TIRIAC Bank, număr cont curent RO24BACX0000004532208000, prin reprezentant legal Mihai-Lucian ALEXE, în calitate de Director General, email: , telefon: +40 244 51 61 01; şi/sau
 • Ford Romania SA („Ford“, „noi“, „nostru“ sau „noastre“)

anumite informaţii despre dumneavoastră şi vehiculul dumneavoastră („informaţii personale“) vor fi colectate.

Prezenta notificare explică modul în care vor fi utilizate şi cui vor fi divulgate informaţiile personale.

În plus la prezenta notificare, unele din produsele şi serviciile Ford (inclusiv unele din aplicaţiile Ford) dispun de propriile politici de confidenţialitate care descriu mai detaliat modul în care informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate într-un anumit context. De asemenea, puteţi afla mai multe despre ce informaţii sunt colectate şi utilizate de vehiculul dumneavoastră, consultând manualul proprietarului sau aplicaţia care îl însoţeşte (unde este cazul).

Ford poate divulga informaţiile personale către institutii financiare bancare sau nebancare in scopul obtinerii de informatii cu privire la solutia optima de finantare pentru produsele pe care doriti sa le achizitionati, precum si in vederea observarii randamentului economic al produselor financiare oferite de terte parti si care insotesc produsele Ford in vederea optimizarii acestor servicii fara ca aceste operatiuni sa rezulte in operatiuni automate fata de persoane fizice. Informatiile dumneavoastra personale pot fi divulgate si catre Ford Motor Company sau alte companii din cadrul Ford Motor Company Group de la nivel mondial. Când divulgăm informaţiile dumneavoastră personale, ne vom asigura că acestea sunt utilizate în scopuri compatibile cu cele descrise în prezenta notificare.

Cui vor fi divulgate informaţiile dumneavoastră personale

Informaţiile dumneavoastră personale pot fi divulgate:

 • companiilor sau altor organizaţii pe care noi le-am contractat să furnizeze servicii în numele nostru, cum ar fi companii de găzduire website-uri, furnizori de servicii de transmitere e-mailuri, furnizori de analize, servicii de găzduire evenimente şi furnizori ai tehnologiei informaţionale;
 • companiilor sau altor organizaţii la care ne-aţi solicitat sau aţi convenit ca noi să le furnizam datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dealerii sau partenerii noştri, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a vă furniza un serviciu sau un produs;
 • consultanţii profesionişti;
 • oricărei agenţii/institutii – persoane juridice de drept public de aplicare a legii, instanţă, organism de reglementare, autoritate de stat sau terţă parte, în cazul în care noi considerăm sau suntem obligati in temeiul legislatiei aplicabile pentru respectarea unei obligaţii legale sau de reglementare sau pentru un alt mod de a proteja drepturile dumneavoastră, drepturile oricărei terţe părţi sau siguranţa oricărei persoane sau in vederea detectării, prevenirii sau rezolvării în alt mod a problemelor de fraudă, securitate sau siguranţă, etc.
 • oricărei terţe părţi care achiziţionează sau căreia noi îi transferăm integral sau în mare activele şi activitatea noastră. Dacă are loc o astfel de vânzare sau un astfel de transfer, noi vom depune toate eforturile rezonabile în încercarea de a ne asigura că entitatea căreia îi sunt transferate informaţiile dumneavoastră personale le utilizează într-un mod concordant cu prezenta notificare.

De asemenea, Ford poate divulga informaţiile personale către Ford Motor Company sau alte companii din cadrul Ford Motor Company Group de la nivel mondial. Când divulgăm informaţiile dumneavoastră personale, ne vom asigura că acestea sunt utilizate în scopuri compatibile cu cele descrise în prezenta notificare. Lista cu companiile din cadrul Ford Motor Company Group este disponibilă pe www.ford.com.

Transferarea la nivel internaţional a informaţiilor personale

Informaţiile dumneavoastră personale vor fi tratate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în Romania în materie de protecţie a datelor şi pot fi transferate în spaţiul economic european („SEE“), precum şi în state din afara SEE (inclusiv în SUA, India). Statele în care transferăm informaţiile dumneavoastră personale pot fi considerate de Comisia Europeană ca neasigurând un nivel adecvat de protecţie a informaţiilor personale. Astfel, când transferăm informaţiile dumneavoastră personale în afara SEE, vom institui sisteme de protecţie adecvate în conformitate cu obligaţiile noastre legale pentru a ne asigura că datele cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat, indiferent de statul în care sunt transferate. Aceste sisteme de protecţie pot include obţinerea unor asigurări contractuale de la orice terţă parte care are acces la informaţiile dumneavoastră personale cu privire la faptul că aceste date vor fi protejate prin standarde echivalente cu cele care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal de pe teritoriul SEE. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre modul în care Ford protejează informaţiile dumneavoastră personale la transferul lor în afara SEE sau pentru a obţine o copie a măsurilor de siguranţă pe care le aplicăm pentru protejarea informaţiilor personale la transferul lor, vă rugăm să contactaţi DPeurope@ford.com cumulativ cu crcro@ford.com.

Care sunt informaţiile personale utilizate

Ford colectează informaţiile dumneavoastră personale când:

 • completaţi formulare sau faceţi rezervări (de exemplu, dacă rezervaţi un serviciu sau solicitaţi un test drive);
 • beneficiaţi de servicii sau achiziţionaţi produse de la un dealer Ford; şi
 • ne contactaţi (de exemplu, noi vom păstra o evidenţă a informaţiilor furnizate de dumneavoastră atunci când ne scrieţi sau contactaţi centrele noastre de servicii pentru clienţi);
 • folositi produse Ford care sunt dotate cu conectivitate la internet.

Când duceţi vehiculul la verificare sau reparare, Ford va colecta informaţii de diagnosticare cu privire la vehicul şi vom păstra evidenţa manoperei executate şi pieselor furnizate. Explicăm mai multe în acest sens într-o secţiune separată de la finalul prezentei notificări.

Informaţiile personale pe care le colectăm includ:

 • numele dumneavoastră şi datele de contact (cum ar fi adresa, numărul/numerele de telefon şi adresa de e-mail) şi informaţii privind activitatea dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră dacă vizitaţi website-ul în scop comercial;
 • informaţii cu privire la vehiculul dumneavoastră (inclusiv numărul de identificare al vehiculului („VIN“), modelul, vechimea şi kilometrajul, IP-ul autovehiculului/informatii de identificare specifice acelor sisteme ale autovehiculului cu conectivitate la internet);
 • produsele şi serviciile de care sunteţi interesat; sau pe care le-aţi achiziţionat;
 • preferinţele dumneavoastră de contact şi marketing in conditiile descrise in mod seprat; şi
 • informaţii necesare în scop de finanţare, cum ar fi informaţii privind plata si/sau detalii relative la finantare.

În plus şi unde legea permite, putem combina informaţiile pe care le deţinem cu informaţiile despre dumneavoastră sau interesele dumneavoastră, situaţia social-economică şi social-demografică, identificatorii online şi datele actuale de contact colectate de terţe părţi cum ar fi agenţii de marketing şi din surse publice.

Este posibil ca legea să prevadă obligativitatea colectarii anumitor informaţii personale. De asemenea, este posibil să fim obligaţi să colectăm informaţiile dumneavoastră personale în baza unei relaţii contractuale cu dumneavoastră care poate naste obligatii in sarcina noastra inclusiv in perioada post-contractuala. Nefurnizarea acestor informaţii poate împiedica sau întârzia îndeplinirea acestor obligaţii, cu consecinte nedorite.

Cum vor fi utilizate informaţiile personale

Noi utilizăm informaţiile dumneavoastră personale pe care le colectăm pentru:

 • soluţionarea solicitărilor dumneavoastră (de exemplu, pentru furnizarea unor servicii către dumneavoastră);
 • gestionarea şi îmbunătăţirea activităţii noastre şi relaţiei noastre cu dumneavoastră;
 • evaluarea calităţii serviciilor pe care noi şi dealerii Ford le furnizează şi serviciilor pe care le prestează furnizorii noştri nouă sau în numele nostru;
 • rezolvarea nelămuririlor dumneavoastră;
 • realizarea cercetătorilor;
 • a vă trimite materiale de marketing conforme cu preferinţele dumneavoastră de comunicare; şi
 • a respecta responsabilităţile noastre legale şi de reglementare, pentru a răspunde procedurilor juridice/legale sau solicitărilor de informaţii emise de autorităţile de stat sau alte terţe părţi şi pentru a preveni şi detecta infracţiunile şi frauda sau pentru a proteja drepturile dumneavoastră sau ale altor persoane.

Pentru informaţii suplimentare despre modul în care utilizăm informaţiile dumneavoastră personale colectate atunci când vehiculul dumneavoastră este verificat sau reparat, vă rugăm să consultaţi secţiunea „Repararea, diagnosticarea şi verificarea vehiculului dumneavoastră marca Ford“ din prezenta notificare.

Atat societatea comerciala reprezentand dealerul, cat si societatea Ford Romania şi alte companii din cadrul Ford Motor Company Group si tertii imputerniciti in mod valabil de catre aceste societati putem combina şi, utilizând procese decizionale automate, putem analiza informaţiile dumneavoastră personale pentru a vă asista cu scopurile prezentate mai sus, şi pentru:

 • a ne ajuta să înţelegem, dezvoltăm şi îmbunătăţim produsele, procesele, serviciile şi strategiile noastre de marketing;
 • a personaliza comunicările, produsele şi serviciile noastre destinate dumneavoastră;
 • păstra actualizate informaţiile dumneavoastră personale;
 • a înţelege mai bine clienţii; şi
 • a gestiona şi îmbunătăţi relaţia comerciala pe care o derulam cu dumneavoastră.

Aici putem include, de exemplu, informarea asupra strategiei noastre de distribuţie, evaluarea eficienţei serviciului nostru de marketing şi de relaţii cu clienţii, realizarea analizelor de piaţă şi identificarea produselor sau serviciilor care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi contactarea dumneavoastră pentru a vă anunţa despre respectivele produse şi servicii.

În unele situaţii limitate, deciziile automate pe care le luăm pot avea un efect juridic sau similar asupra dumneavoastră. Noi vom lua astfel de decizii automate cu privire la dumneavoastră doar când:

 • deciziile sunt necesare pentru executarea sau încheierea unui contract cu dumneavoastră;
 • deciziile sunt autorizate sinecesare prin lege; sau
 • ne acordaţi consimţământul pentru procesul decizional automat.

Ne puteţi contacta oricand pentru a solicita informaţii suplimentare cu privire la procesul decizional automat şi, în unele situaţii, puteţi obiecta faţă de utilizarea procesului decizional automat sau puteţi solicita ca o decizie automată să fie revizuită.

Am dori să ne asigurăm că toate comunicările pe care vi le trimitem şi interacţiunile noastre cu dumneavoastră sunt cât de relevante posibil pentru dumneavoastră. Astfel, uneori, noi putem utiliza informaţiile despre dumneavoastră pe care le colectăm din surse publice şi de la terţe părţi (astfel cum este descris în secţiunea „Ce informaţii personale vom utiliza?“ de mai sus) pentru a ne ajuta să determinăm ce produse şi servicii Ford v-ar putea interesa. De exemplu, furnizorii de analize şi serviciile publicitare pot analiza informaţiile colectate din surse online sau din alte surse pentru a ne furniza date demografice şi interesele dumneavoastră - cum ar fi deducţii despre intervalul de vârstă şi tipurile de produse sau servicii care v-ar putea interesa. Apoi, vă putem trimite informaţii despre respectivele produse şi servicii in funcţie de preferinţele dumneavoastră de comunicare şi putem utiliza datele de care dispunem cu privire la dumneavoastră pentru a informa centrele noastre de servicii pentru clienţi în cazul în care luaţi legătură cu acestea. De asemenea, putem colabora cu terţe părţi pentru a vă prezenta materiale publicitare personalizate pe platformele de social media sau in masura in care v-aţi dat acordul pentru utilizarea modulelor cookie când navigaţi pe internet/vizitaţi alte website-uri. Puteţi afla cum puteţi renunţa să mai primiţi materiale de marketing din partea noastră din secţiunea „Drepturile dumneavoastră“ de mai jos.

Noi păstrăm informaţiile dumneavoastră personale în format identificabil cât timp este necesar în mod rezonabil pentru îndeplinirea scopurilor pentru care datele au fost colectate şi, după cum este necesar, pentru respectarea obligaţiilor noastre legale şi de reglementare. În general, aceasta înseamnă păstrarea informaţiilor dumneavoastră personale atâta timp cât una din următoarele situaţii se aplică:

 • informaţiile dumneavoastră personale sunt necesare în mod rezonabil pentru a vă furniza serviciile solicitate;
 • informaţiile dumneavoastră personale sunt necesare în mod rezonabil pentru a proteja şi apăra drepturile noastre sau proprietatea noastră (aceasta se face, de obicei, pe durata de timp relevantă cu limitare legală); sau
 • legile sau regulamentele aplicabile prevăd obligaţia de a păstra informaţiile dumneavoastră personale.

Temeiurile legale care vor justifica utilizarea informaţiilor personale

Există diferite temeiuri legale pe care ne bazăm în utilizarea informaţiilor personale şi vom colecta şi utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situaţii:

 • în cazul în care utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastră personale este necesară pentru executarea unui contract sau a unor contracte la care dumneavoastră sunteţi parte sau pentru a lua măsurile pe care le-aţi solicitat pentru semnarea unui contract, inclusiv obligatii legale pe care le avem atat noi cat si vanzatorul produselor Ford ulterior prestarii obiectului contractului (exemplu: in cadrul procedurii de recall). Aceste contracte pot include condiţii în care dumneavoastră vă înscrieţi la un concurs sau acordurile pe care le încheiaţi pentru produse de service, de exemplu;
 • în cazul în care utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastră personale se încadrează în interesele noastre (Dealer, Ford Romania, Ford Motor Company group si terte parti contractate cu respectarea legislatiei in vigoare) legitime sau cele ale organizaţiei cu care am împărtăşit datele dumneavoastră cu caracter personal, asigurându-ne că aceste date şi drepturile dumneavoastră aferente acestor informaţii sunt protejate. De exemplu, ne putem baza pe acest temei legal dacă noi şi/sau companiile din cadrul grupului Ford Motor Company utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru: a înţelege şi îmbunătăţi produsele, serviciile şi/sau strategiile de activitate sau marketing ale noastre (sau ale lor); în scopuri de cercetare; pentru gestionarea şi îmbunătăţirea relaţiei noastre cu dumneavoastră şi în scopuri administrative; pentru a ne ajuta să stabilim ce informaţii, produse şi servicii sunt furnizate şi utilizate în conformitate cu legea şi termenii şi condiţiile care se aplică acestora; şi în cazul în care este necesar să protejam sau apărăm drepturile şi proprietatea noastră sau a altor persoane, sau să detectăm, prevenim sau să rezolvăm în alt mod problemele de fraudă, securitate, siguranţă sau confidenţialitate;
 • în cazul în care considerăm că este necesar să utilizăm informaţiile dumneavoastră personale pentru a respecta obligaţii legale sau de reglementare;
 • în situaţii limitate când considerăm că este necesar să protejăm siguranţa cuiva sau interesele esenţiale;
 • în anumite situaţii când poate fi necesar să utilizăm informaţiile personale în scopuri care sunt în interesul public; şi
 • în cazul în care avem consimţământul dumneavoastră. Ne vom baza pe consimţământul dumneavoastră, de exemplu, pentru utilizarea informaţiilor personale în vederea trimiterii unor materiale de marketing prin e-mail sau mesaje text. În situaţia în care ne bazăm pe aprobarea dumneavoastră pentru a utiliza datele cu caracter personal, atunci aveţi dreptul să retrageţi respectivul consimţământ oricând. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi secţiunea „Drepturile dumneavoastră“ din prezenta notificare.

Drepturile dumneavoastră

Aveţi dreptul de a afla ce informaţii deţinem despre dumneavoastră şi în ce scopuri le deţinem, precum şi să accesaţi respectivele informaţii şi să operaţi corecturi, dacă este cazul. De asemenea, în unele situaţii, aveţi dreptul de a obiecta la utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastră personale sau de a solicita ca informaţiile personale să vă fie furnizate într-un format electronic uzual astfel încât să le puteţi transmite şi altor organizaţii (situaţie cunoscută în mod curent ca şi dreptul la „portabilitatea datelor“).

În cazul în care v-aţi dat consimţământul pentru utilizarea de către noi si/sau Ford a informaţiilor personale (vă rugăm să consultaţi secţiunea intitulată „Temeiuri legale care justifică utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastră personale“ pentru informaţii suplimentare), având dreptul să vă retrage acordul acesta oricând.

Dacă aveţi întrebări sau probleme de comunicat în legătură cu utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastră personale sau dacă doriţi să accesaţi informaţiile deţinute de Ford despre dumneavoastră sau să vă exercitaţi alte drepturi aferente prelucrarii cumulative de catre Dealer, Ford Romania/Ford Motor Company Group/terte parti a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la:

Probleme de confidenţialitate legate de date cu caracter personal prelucrate de Ford Soseaua Bucuresti Nord, numarul 10, Cladirea Global City Business Park, O1, Voluntari, Ford Romania SA, Judetul Ilfov, cod postal 077190

Probleme de confidenţialitate legate de date cu caracter personal prelucrate de dealershipul Ford Proleasing Motors SRL, având sediul social în Şos. Ploieşti-Buzău Nr. 505, D.N. 1B, Loc. Blejoi, Jud. Prahova, C.P. 107070, înregistrată la RC sub nr. J29 / 1603 / 2006 cod unic de înregistrare RO18877620, banca UNICREDIT TIRIAC Bank, număr cont curent RO24BACX0000004532208000, prin reprezentant legal Mihai-Lucian ALEXE, în calitate de Director General, email: , telefon: +40 244 51 61 01;

Vă rugăm să ne contactaţi pentru a actualiza sau corecta informaţiile dumneavoastră personale dacă acestea se modifică sau dacă informaţiile personale pe care noi le deţinem cu privire la dumneavoastră sunt inexacte.

Ford a desemnat un funcţionar responsabil cu protecţia datelor. Puteţi lua legătura cu ofiterul responsabil cu protecţia datelor la DPeurope@ford.com cumulativ cu crcro@ford.com.

Proleasing Motors SRL a desemnat un funcţionar responsabil cu protecţia datelor. Puteţi lua legătura cu ofiterul responsabil cu protecţia datelor la .

Puteti contacta dealershipul/service-ul nostru pentru a actualiza sau corecta informaţiile dumneavoastră personale dacă acestea se modifică sau dacă informaţiile personale pe care noi le deţinem cu privire la dumneavoastră sunt inexacte la .

Dacă doriţi să depuneţi o reclamaţie cu privire la modul în care Ford sau dealershipul utilizează informaţiile dumneavoastră personale, sperăm că iniţial ne veţi contacta pe noi sau pe dealer in cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, aceasta fiind autoritatea care apără drepturile informaţionale în Romania.

Modificări ale prezentei notificări

Este posibil să modificăm sau actualizăm periodic prezenta notificare. În cazul în care modificăm prezenta notificare, vă vom anunţa schimbările operate. Dacă modificările vor avea un impact fundamental asupra caracterului prelucrării sau vă afectează substanţial în alt mod, noi vă vom anunţa cu suficient timp înainte pentru a avea oportunitatea de a vă exercita drepturile privind informaţiile dumneavoastră personale (de exemplu, pentru a obiecta faţă de prelucrare).

Noi suntem FORD ROMANIA S.A., o societate romana, organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul in Craiova, str. Henry Ford (1863-1947), nr. 29, cod postal 200745 si sediul secundar (punct de lucru) la Global City Business Park, Soseaua Bucuresti Nord nr.10, et.1, Voluntari, Judetul Ilfov, cod postal 077190, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J16/3150/1994, CIF RO 6488696.

Datele de identificare ale Dealerului sunt: Proleasing Motors SRL, având sediul social în Şos. Ploieşti-Buzău Nr. 505, D.N. 1B, Loc. Blejoi, Jud. Prahova, C.P. 107070, înregistrată la RC sub nr. J29 / 1603 / 2006 cod unic de înregistrare RO18877620, banca UNICREDIT TIRIAC Bank, număr cont curent RO24BACX0000004532208000, prin reprezentant legal Mihai-Lucian ALEXE, în calitate de Director General, email: , telefon: +40 244 51 61 01

Repararea, diagnosticarea şi verificarea vehiculului dumneavoastră Ford

La fabricarea vehiculului dumneavoastră marca Ford acesta a primit un număr unic (numărul de identificare al vehiculului sau „VIN”). În baza VIN putem determina anumite informaţii despre vehicul, inclusiv modelul, vechimea, softul utilizat şi specificaţiile tehnice.

Pentru diagnosticarea, analiza, repararea sau verificarea vehiculului dumneavoastră, tehnicienii implicaţi vot trebui să obţină VIN-ul şi anumite informaţii de diagnosticare şi informaţii despre situaţia curentă si istorica a vehiculului (de exemplu, ce versiuni de soft utilizează, kilometrajul, etc.).

Informaţiile vor fi transferate unui sistem rulat si organizat de Ford, astfel încât tehnicienii care lucrează la vehiculul dumneavoastră să dispună de informaţii cat mai complete despre reparaţiile, mentenanţa şi diagnosticarea specifice vehiculului (cum ar fi diagramele de cablaj şi actualizările softului vehiculului) şi informaţii despre orice lucrări din trecut efectuate asupra vehiculului dumneavoastră, pentru a-i asista la diagnosticare, reparare şi/sau verificare astfel încât să poată păstra evidenţe.

Pentru a asigura existenţa unei evidenţe de diagnosticare exhaustive a vehiculului dumneavoastră, informaţiile privind lucrările efectuate asupra vehiculului la verificare sau reparare vor fi corelate cu VIN al vehiculului. Acesta va fi transferat sistemului şi stocat astfel încât Ford (sau orice terţe părţi autorizate de Ford să utilizeze astfel sistemul) să poată pune informaţiile despre reparaţiile sau verificările din trecut la dispoziţia oricărui dealer sau atelier de depanare Ford de oriunde din lume şi care trebuie să vă repare sau verifice vehiculul.

Informaţiile deţinute în sistem sunt utilizate de Ford şi pentru a permite diagnosticarea, repararea vehiculului, gestionarea şi administrarea garanţiilor şi produselor şi serviciilor similare in scopurile de siguranţă a produselor, cercetare şi dezvoltare şi pentru a permite companiei Ford să îşi respecte obligaţiile legale.

Pe lângă transferurile de informaţii descrise anterior, Ford poate transmite aceste informaţii şi:

 • companiilor din grupul de companii Ford în scopuri de cercetare şi dezvoltare şi analize; şi/sau
 • companiilor din cadrul grupului corporatist Ford şi/sau terţelor părţi în cazul în care Ford consideră necesar pentru respectarea unei obligaţii legale sau de reglementare sau pentru a proteja în alt mod drepturile companiei Ford, drepturile altor companii din cadrul grupului de companii Ford Motor Company sau drepturile oricărei terţe părţi.

Puteţi afla mai multe cu privire la temeiurile legale care justifică utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastră personale, consultând secţiunea „Temeiurile legale care vor justifica utilizarea informaţiilor personale“ de mai sus.

Dat fiind caracterul global al sistemului, informaţiile VIN sunt transferate în state din afara spaţiului economic european de către Ford. Puteţi afla mai multe despre transferurile internaţionale ale informaţiilor dumneavoastră personale consultând secţiunea „Transferarea la nivel internaţional a informaţiilor personale“ de mai sus.

Dat fiind că aceste informaţii sunt sub forma unui jurnal oficial despre vehiculul dumneavoastră, le reţinem timp de 20 de ani.

Dacă aveţi întrebări sau doriţi să accesaţi informaţiile deţinute de noi despre VIN în sistem sau să vă exercitaţi oricare din drepturile de care dispuneţi în legătură cu datele cu caracter personal (puteţi afla mai multe în acest sens mai sus), vă rugăm să contactaţi Ford la:

Probleme de confidenţialitate Ford: Soseaua Bucuresti Nord, numarul 10, Cladirea Global City Business Park, O1, Voluntari, Ford Romania SA, Judetul Ilfov, cod postal 077190

DPeurope@ford.com cumulativ cu crcro@ford.com

Probleme de confidenţialitate Dealership:
Şos. Ploieşti-Buzău Nr. 505, D.N. 1B, Loc. Blejoi, Jud. Prahova, C.P. 107070


Contact
Adresă

Şos. Ploieşti-Buzău DN 1B Nr. 505, Loc. Blejoi, Jud. Prahova, C.P. 107070

Localizare

Latitudine: 44.959681, Longitudine: 26.055213

Contact
Adresă

Şos. Ploieşti-Buzău DN 2, Km. 106+750, Loc. Buzău, Jud. Buzău, C.P. 120254

Localizare

Latitudine: 45.133196, Longitudine: 26.780663

Contact
Adresă

Aleea Sinaia DN 71 Nr. 7, C.P. 137005, Loc. Viforâta, Com. Aninoasa, Jud. DB

Localizare

Latitudine: 44.954078, Longitudine: 25.448518